Πολιτική Απορρήτου

Ημερομηνία ισχύος της παρούσας Πολιτικής απορρήτου ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2020.

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί ανά τακτά διαστήματα. Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερώνεστε μέσω αυτής της σελίδας.

Ο παρόν ιστότοπος artion.info λειτουργεί υπό την εξής επιχείρηση:

 1. ΜΑΚΡΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ με έδρα στη Λάρισα επί της οδού 5ο χλμ Λάρισας-Καρδίτσας με ΑΦΜ: 099422861

Πρωταρχικός στόχος της «ΜΑΚΡΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, των φυσικών προσώπων και γενικότερα των χρηστών του ιστοτόπου μας.

Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μέσω του ιστοτόπου artion.info σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 20016/679 (ΕΕ), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σημαντικό, επίσης, είναι να διαβεβαιώσουμε ότι στην «ΜΑΚΡΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

Από την στιγμή που συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους της πολιτικής απορρήτου της ιστοσελίδας artion.info τότε θεωρείτε ότι δίνεται την συγκατάθεσή σας για την συλλογή, χρήση και την περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που ορίζονται παρακάτω.

Διαβάστε προσεκτικά όλη την πολιτική απορρήτου και κατανοείστε τα πάντα για την συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται προκειμένου να δώσετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών από την «ΜΑΚΡΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ»

Πεδίο εφαρμογής της πολιτικής απορρήτου

Η πολιτική απορρήτου του παρόντος ιστοτόπου artion.info θεμελιώνει όλα τα μέτρα που χρησιμοποιούνται από την «ΜΑΚΡΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» για την συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων είτε απευθείας από εσάς ή μέσω του παρόντος ιστοτόπου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 20016/679 (ΕΕ), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μπορεί να είναι, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, πόλη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστοσελίδα.

Σε αυτή τη σελίδα σας ενημερώνουμε για τον τρόπο και τον λόγο που συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα.

Δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο artion.info

Με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο artion.info δεν σημαίνει ότι αυτόματα καταχωρούνται οποιουδήποτε είδους προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να σας ταυτοποιούν. Οι μόνες πληροφορίες που πιθανότατα συλλέγονται (οι οποίες δεν είναι προσωπικές ή ταυτοποιήσιμες) είναι οι εξής:

 1. τύπος φυλλομετρητή (browser)
 2. το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
 3. η χώρα ή πόλη του χρήστη κ.ά.

Τα οποία συλλέγονται από το Google Analytics και είναι καθαρά για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης ή χρήσης του ιστοτόπου artion.info

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από τον ιστότοπο artion.info

 1. Από την φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου  artion.info  με σκοπό την επικοινωνία, τυχόν ερωτήσεις, αιτήματα ή παρατηρήσεις των φυσικών προσώπων:
 • Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου.
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) φυσικού προσώπου.

Σε όλες τις παραπάνω επιπτώσεις, η «ΜΑΚΡΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, έτσι ώστε να είστε σε θέση να δώσετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που ορίζονται στην πολιτική απορρήτου του παρόντος ιστοτόπου.

Σκοπός χρήσης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η artion.info

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να παρέχουμε στους χρήστες μας πλοήγηση υψηλού επιπέδου, καθώς και για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας. Αναλυτικότερα:

 1. Τα στοιχεία από τη φόρμα επικοινωνίας των φυσικών προσώπων στον ιστότοπο artion.info :
 • Ενημερωτική επικοινωνία και απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα ή παρατηρήσεις, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το φυσικό πρόσωπο.

 

Συλλογή προσωπικών προτιμήσεων και ενδιαφερόντων μέσω του ιστοτόπου artion.info

Πέρα από τη συλλογή δεδομένων που προαναφέραμε, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως το Google Analytics από τα οποία γίνεται συλλογή προσωπικών προτιμήσεων και ενδιαφερόντων ως προς τον ιστότοπο  artion.info Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες αυτές συλλέγουν πληροφορίες όπως:

 1. Ποιες σελίδες του ιστοτόπου επισκεφθήκατε
 2. Ποιον φυλλομετρητή χρησιμοποιήσατε
 3. Ποιος ιστότοπος σας παρέπεμψε στο artion.info
 4. Ποιες σελίδες περιηγηθήκατε
 5. Ποιες είναι οι πιο προβαλλόμενες σελίδες
 6. Ποσοστό εγκατάληψης ιστοτόπου
 7. Στατιστικά αριθμού επισκεπτών ιστοτόπου
 8. Στατιστικά αριθμού προβολής σελίδων ιστοτόπου

Υπερσύνδεσμοι

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου μας είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα μας και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing).

Ο Ιστότοπος artion.info ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες, που ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν τελούν υπό τη διαχείρισή μας και δεν υφίσταται δυνατότητα από μέρους μας παρέμβασης στο περιεχόμενό τους.

Γι’ αυτό τον λόγο o ιστότοπος  artion.info δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές και το περιεχόμενό τους και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση προς τους χρήστες του artion.info  σχετικά με αυτές.

Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ιστοσελίδας επιθυμεί την απόσυρσή υφιστάμενου υπερσυνδέσμου από τον Ιστότοπό μας προς την ιστοσελίδα του, μπορεί να έρθει  σε επικοινωνία μαζί μας στέλνοντάς μας ηλεκτρονική επιστολή.

 

Xρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για όσο διάστημα επιτρέπεται ή επιβάλλεται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης ή αξίωσης σχετικά με τον ιστότοπο  artion.info , θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα. Παρά τα ανωτέρω, η «ΜΑΚΡΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης του ιστοτόπου artion.info διαφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στον ιστότοπο τότε οφείλει να μη χρησιμοποιεί τον παρόν ιστότοπο.

 

Προστασία Πληροφοριών

Η «ΜΑΚΡΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» έχει εφαρμόσει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έτσι ώστε να αποτρέψει τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσει την ακρίβεια των δεδομένων, αλλά και να διασφαλίσει την κατάλληλη χρήση των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το διαδίκτυο ποτέ δεν είναι 100% ασφαλές, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ καμία δυνατότητα να παραβιάσουν τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί στην ιστοσελίδα  artion.info και αποκτώντας πρόσβαση, προβαίνοντας σε χρήση προσωπικών δεδομένων είτε για μη εξουσιοδοτημένους είτε για αθέμιτους σκοπούς.

Ωστόσο η «ΜΑΚΡΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» έχει λάβει κάθε εύλογη προφύλαξη για να εξασφαλίσει τις προσωπικές πληροφορίες του φυσικού προσώπου που είναι διαθέσιμες μέσω του ιστοτόπου.

 

Δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων

Στην artion.info σεβόμαστε και προστατεύουμε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (φυσικών προσώπων). Σε περίπτωση επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων έχουν πάντα το δικαίωμα να ενημερώνονται και να ζητούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες για την τυχόν επεξεργασία. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων, τη διαγραφή, τον περιορισμό της επεξεργασίας ή τη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων. Τέλος, μπορούν να εκφράσουν τυχόν εναντίωσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Αυτά τα αιτήματα θα πραγματοποιηθούν από την «ΜΑΚΡΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» εντός 30 ημερών από την υποβολή , καθώς επίσης θα ενημερωθούν για την διεκπεραίωσή τους.

Σημείωση: Τα αιτήματά σας  μπορείτε να τα υποβάλλετε μέσω του email artion@artion.info ή εγγράφως στης έδρα της «ΜΑΚΡΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» (5ο χλμ Λάρισας-Καρδίτσας, Λάρισα)

Η artion.info  δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή την ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχουν τα φυσικά πρόσωπα.

 

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα που παρέχονται από το φυσικό πρόσωπο θα αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας στον ιστότοπο  artion.info και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

 

Δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων

Ο ιστότοπος  artion.info , ο οποίος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχοντας ενημερωθεί για τις ριθμίσεις του GDPR για την νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας. Οι μόνες αποδεκτές ενέργειες για δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής:

Η  artion.info μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει ορισμένες πληροφορίες των προσωπικών δεδομένων του φυσικού προσώπου όταν της ζητηθεί για τη συμμόρφωσή της σε απαίτηση προ προκύψει από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση, κλήτευση, ένταλμα κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματα και τις ερωτήσεις σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ως εξής: τηλέφωνο: 2410 619806, email: artion@artion.info, Ταχυδρομική διεύθυνση: 5ο χλμ Λάρισας-Καρδίτσας, Λάρισα, Ιστοσελίδα: artion.info  Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν επηρεαστεί με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εξής: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα. Τηλεφωνικό κέντρο: +30 2106475600, Φαξ: +30 210 6475628 E-mail: contact@dpa.gr

Οι ιδιοκτήτες και οι συνεργάτες/τρίτοι της artion.info  έχουν ενημερωθεί για την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας και την φιλοσοφία μας για ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων ή ατομικών επιχειρήσεων.

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε artion@artion.info.