Γραφείο #1

Εγκατάσταση πορτών σε γραφείο

Εγκατάσταση εσωτερικών πορτών και θωρακισμένης πόρτας εισόδου σε ανακαινισμένο γραφείο.