Γραφείο #2

Γραφεία – Βιβλιοθήκες στις εγκαταστάσεις της ΘΕΣ ΓΑΛΑ.