δωρεάν

υπηρεσίες

Μετρήσεις

Μεταφορικά

Εγκατάσταση

Εγγύηση υψηλής ποιότητας

Δωρεάν Μετρήσεις

Ερχόμαστε και μελετάμε αναλυτικά τον χώρο σας, φροντίζοντας η σχεδίαση να ταιριάζει στις ανάγκες και στην αισθητική σας.

Δωρεάν Μεταφορικά

Με τα ιδιόκτητα φορτηγά μας, αναλαμβάνουμε δωρεάν τη μεταφορά των επίπλων σας με ασφάλεια, συνέπεια και αμεσότητα.

Δωρεάν Εγκατάσταση

Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας, αναλαμβάνουν την δωρεάν τοποθέτηση κατασκευών μας στον χώρο σας, εξασφαλίζοντας την άρτια λειτουργικότητα τους.